Trải nghiệm du lịch campuchia

Đến Phonphenh campuchia bạn có thể đến thăm hoàng cung để tìm hiểu lịch sử của campuchia để có thêm đôi chút hiểu biết cho mình.

Buổi tối bạn có thể đến quảng trường rất rộng (mình không biết tên là gì :)) ) ở đó tối có ca nhạc hát khá vui và có nhiều quán ăn có thể ăn uống ở đó.

Nếu có thêm thời gian thì bạn có thể đi SiemRep, Sihanoukville để chơi

Sihanoukville có bãi biển đẹp :))

Tui đi xe của cty Phuongheng, nếu bạn nào đi thì đi xe này khá rộng rãi xe bằng xe 45 chỗ nhưng chỉ có 29 chỗ

Địa chỉ website cty: http://phuongheng.vn/ mình thấy có ghi rõ giờ và số điện thoại đặt chỗ luôn trên đó hồi đó mình lên trên mạng search để đi thử :))

Advertisements
Đăng tải tại Du Lịch | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Windows update fails for IE10 on Win7 error code 9C59

Thường win7 không update lên được ie10 là do cập nhật này

2670838 Hiện có bản cập nhật nền tảng dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Bạn cập nhật này cải thiện các tính năng và hiệu năng trong Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1. Nó bao gồm các bản cập nhật cho các thành phần DirectX sau: Direct2D, DirectWrite, Direct3D, Windows Imaging Component (WIC) và Windows Advanced Rasterization Platform (WARP). Ngoài ra, nó bao gồm các bản cập nhật cho Windows Animation Manager (WAM), XPS Document API và MPEG-2 Video Decoder. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, có thể bạn phải khởi động lại máy tính.

Bạn dùng win 64 thì chọn x64 còn 32 thì chọn x86 cài xong cái bản cập nhật này thì sẽ cài được ie 10

Nếu vẫn không được thì các bạn cập nhật hết cập nhật trong trang web này http://support.microsoft.com/kb/2818833

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vi xử lí 64-bit là gì và nó giúp ích như thế nào cho các thiết bị điện toán?

http://www.tinhte.vn/threads/vi-xu-li-64-bit-la-gi-va-no-giup-ich-nhu-the-nao-cho-cac-thiet-bi-dien-toan.2173158/

Đăng tải tại thủ thuật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lỗi PES 2012,2013 không nhân đủ RAM

Là do driver sử dụng không cùng năm với pes do card đồ họa sử dụng 2 card trong và ngoài nếu nó không tự nhận ra chương trình được cài vào nên nó không chạy card đồ họa ngoài học PES ko truy cập vào card đồ họa được nên PES 2013 thì nên cài driver 2013
VD: Card GT-525M trong laptop DELL 5110 bị lỗi khi chơi pes 2013 mà dùng driver 2012 nhưng khi cài xong driver 2013 thì hết lỗi

Còn ai chơi pes 2013 bị lỗi màn hình đen khi vào là do lỗi file img trong file cài đặt

Đăng tải tại thủ thuật | 2 phản hồi

How can I open an .MDF file in SQL Server? (Attach Tutorial & Troubleshooting)

Let’s say someone wants to give you their SQL Server database. Maybe they want you to manage it, troubleshoot it, or learn from it. So they hand you a .MDF file and  .LDF file and tell you that you need SQL server 2008 R2 to open them. So you install SQL Server 2008 R2 Express (which, to your relief, is free). You open SQL Server Management Studio(SSMS), and you try to open the .MDF file. You get the following error:

 

There is no editor available for 'C:\Temp\MyDatabase.mdf'. Make sure the application for file type (.mdf) is installed.

There is no editor available for ‘C:\Temp\MyDatabase.mdf’. Make sure the application for file type (.mdf) is installed.

The Solution:

.MDF files are SQL Server database files and .LDF files are the associated log files. But you can’t really “open” them. Instead, you have to “attach” to them. Once you attach, you’ll see the database in the object explorer of SSMS.

If you’re thinking, “Why wasn’t the Backup and Restore process used instead of passing around these database files?” It’s a valid question, but it doesn’t help the reader staring at .MDF and .LDF files with no clue how to access them. However, if you need to move a database around, you should do a search on “backup restore attach detach sql server” (without the quotes) in your favorite search engine. You’ll get lots of opinions to help you decide the best approach.

How to Attach in a Perfect World:

Click here to watch a video on this...

Click here to watch a video on this…

There’s a couple of different methods. I’ll give you the “easy” way through SQL Server Management Studio (SSMS) and then point you to other methods using T-SQL queries.

 1. Launch SSMS.
 2. Connect to your SQL Server Instance.
 3. Right-click on Databases in the Object Explorer.
 4. Click Attach.
 5. In the Attach Databases window, click the Addbutton.
 6. Navigate to the directory containing the .MDF and .LDF files.
 7. Select the .MDF file, and press OK.
 8. Press OK again to attach the database.

You should see the database appear in the Databases node (press F5 if you don’t). You can now explore the data using SSMS. These same steps are documented in the MSDN here. I’m just summarizing to make it easier for you.

There are two ways to accomplish the same thing in a T-SQL script. First, you can use thesp_attach_db stored procedure. This is shown here. Or you can use the CREATE DATABASE command with the FOR ATTACH argument.

So, the World isn’t Perfect

If your database is successfully attached, then stop reading and go use it. But if you see any errors or unexpected behaviors, I’ll try to share some troubleshooting suggestions.

First, you may get a generic error like the following..

An error occurred when attaching the database(s). Click the hyperlink in the Message column for details.

An error occurred when attaching the database(s). Click the hyperlink in the Message column for details.

You might be asking, “Where’s the hyperlink?” I’ll show you in the next screenshot (circled in red), and it will also be our first example.

1. Access Denied:

Attach database failed for Server ###. (Microsoft.SqlServer.Smo) Unable to open the physical file "####". Operating system error 5: "5(Access is denied.)". (Microsoft SQL Server, Error 5120)
Attach database failed for Server ###. (Microsoft.SqlServer.Smo) Unable to open the physical file “####”. Operating system error 5: “5(Access is denied.)”. (Microsoft SQL Server, Error 5120)

This access denied error could have a few different causes. Basically, you don’t have the required access to the .MDF or .LDF files. This can happen if you get the file from someone else. When they detach the database file, the file permissions are changed to give only that user full control. Also, even if you see that the file has full control for the Administrators group, it may not be enough. Remember in Windows 7/Vista, those permissions are often only realized when you’re running an application as an Administrator.

So here are several choices to fix it:

 1. The easiest solution is to close SSMS and then run it as an Administrator. Perform the attach as an Administrator, and it’s likely going to work.
 2. Another solution is to explicitly grant full control to the .MDF and .LDF files to your user account. This can be done by right-clicking the files, selecting Properties, and modifying the Security tab.
 3. A final solution is to copy the files to the default directory for your other database files. To find out what that is, you can use the sp_helpfile procedure in SSMS. On my machine it is: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA. By copying the files to this directory, they automatically get permissions applied that will allow the attach to succeed.

2. Access Denied Variation 2

There is another variation of the Access Denied message that has a simple solution:

Failed to retrieve data for this request. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc) CREATE FILE encountered operating system error 5(Access is denied.) while attempting to open or create the physical file '####'. (Microsoft SQL Server, Error: 5123)

Failed to retrieve data for this request. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc) CREATE FILE encountered operating system error 5(Access is denied.) while attempting to open or create the physical file ‘####’. (Microsoft SQL Server, Error: 5123)

This error means that the file is already opened exclusively by another application. The most likely cause is that this database file is already attached to an instance of SQL Server. Double-check your list of databases to see whether it is already in the list. It’s also possible for applications to use .MDF files directly with a feature called User Instances. If an application is using a .MDF file in this way, then it would have to close before you could attach the to that database file.

3. Database is Read-only

This is not so much an error as an undesired result. When you load the database, it is in a read-only state. You can tell by the gray shading of the databasee icon (not to mention the “Read-Only” label next to it).

The most probable cause is that the .MDF file you attached to is read-only. Just right-click on the .MDF and .LDF files, select properties, and then uncheck the Read-only check box.

4. Unable to Downgrade

The next error happens when you try to attach a database of a higher version of SQL Server (like SQL Server 2008 R2) to a SQL Server Instance of a lower version (like SQL Server 2005).

Attach database failed for Server '####'. (Microsoft.SqlServer.Smo) An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo) The database '####' cannot be opened because it is version 661. This server supports version 655 and earlier. A downgrade path is not supported. Could not open a new database '####'. CREATE DATABASE is aborted. (Microsoft SQL Server, Error: 948)

Attach database failed for Server ‘####’. (Microsoft.SqlServer.Smo) An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo) The database ‘####’ cannot be opened because it is version 661. This server supports version 655 and earlier. A downgrade path is not supported. Could not open a new database ‘####’. CREATE DATABASE is aborted. (Microsoft SQL Server, Error: 948)

This has never been supported. You can attach a database of an older version of SQL Server to a newer version, but you can’t go the other direction. If you want to verify the version of SQL Server you’re running, see this post.

A Parting Word on Detach:

This post is just covering the scenarios of, “How do I open this .MDF file” and “Oh, I have to attach it, why am I getting errors?”. But how were these files obtained in the first place? The answer is that there is a corresponding Detach feature in SQL Server. You can find it by right-clicking on the database in SSMS, selecting tasks, and looking for Detach. Before you do this, though, run the sp_helpfile procedure in a query window in the context of your database. This will tell you *where* the detached .MDF file will be located. After you’ve detached the file, you can attach it to any SQL Server instance. Although this post was about Attach, I think it’s worth mentioning this for completeness.

Resource :http://learningsqlserver.wordpress.com/2011/02/13/how-can-i-open-mdf-and-ldf-files-in-sql-server-attach-tutorial-troublshooting/

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Host là gì?

Host, về mặt tin học mà nói, là máy tính quản lý việc trao đổi thông tin của một mạng hoặc/và là máy quản lý một cơ sở dữ liệu được nhiều người truy cập. Hiểu một cách đơn giản thì host như là một thư viện còn việc truy cập là việc bạn đến lấy sách ra, trả sách vào, đăng kí thẻ v.v. Mỗi một website đều có một host, khi bạn truy cập vào trang web đó, thực tế là bạn đang truy cập vào host của trang web. Ví dụ để đọc những dòng này, bạn đang truy cập vào host của VnExpress.

Host có rất nhiều trức năng khác nhau, có thể là HTTP (website), FTP (để bạn tải file về), hay media streaming (để bạn xem phim) hoặc có thể chỉ là một máy tính trọng mạng LAN mà trên đó có nhiều thông tin bạn cần truy cập.

của bạn Dong Ngo

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Abstract class && interface

Giống:

1. Không cho phép tạo instance

2. Đều hỗ trợ tính đa hình

Khác:
1. Hiện thực thân method:
[interface]: Không cho phép thực hiện phần thân method
[abstract]: Có thể thực hiện phần thân method trong đó

2. Khai báo biến thành viên:
[interface] : Không được( nếu khai báo thì phải khởi tạo)
[abstract] : Được

3. Tầm vực
[interface] : Tất cả method là public
[abstract]: Không ràng buộc, các method, biến thành viên có thể là public/ private/ protected, hoặc abstract

4. Từ khóa kế thừa của lớp con
[interface]: Sử dụng từ khóa “implements” để thừa kế
[abstract]: Sử dụng từ khóa “extends” để thừa kế

Để hiểu sâu hơn có thể  dịch 2 từ khóa này như sau:

implements nghĩa là ta triển khai 1 phương thức đã được định nghĩa.

extends nghĩa là mở rộng 1 phương thức. (phương thức này đã được định nghĩa và đã có xử lý của nó, ta chỉ mở rộng thêm cho nó mà thôi).

5.Thừa kế
[interface]: Có thể thừa kế từ 1 interface khác
[abstract]: Có thể thừa kế từ 1 lớp abstract khác

Note: =>  nói rõ hơn là:
+             1 class extends 1 abstract class
+ 1 class implements 1 interface
+ 1 interface extends 1 interface
+ 1 interface không thể implements 1 interface
[interface]: Không thể thừa kế từ 1 lớp abtract
[abstract]: Có thể thừa kế từ 1 interface

[interface]: Cho phép đa thừa kế

[abstract]: không cho phép đa thừa kế.

nguồn:http://vn.360plus.yahoo.com/apple-heo/article?mid=32&fid=-1

Đăng tải tại java | Bạn nghĩ gì về bài viết này?